Gezinstherapeut-Relatief

Relatief is een praktijk voor Systeemtherapie. Het is een vrijgevestigde praktijk waar kwaliteit voor goede hulpverlening voorop staat. Systeemtherapie wordt ook wel Relatie en gezinstherapie genoemd. Het is een vorm van psychotherapie. Bij praktijk Relatief houden we ons bezig met problemen die zich voordoen binnen uw systeem ( uw relatie of gezin). Het kan gaan over problemen op sociaal-emotioneel vlak , psychische of persoonlijke en relationele problemen.